هاست پشتیبانگیر ایران 20 گیگابایت
40,000 تومان ماهانه
پورت 1 گیگابیت در ثانیه
پهنای باند نامحدود
حفاظت با آنتی ویروس
Raid 10
هاست پشتیبانگیر ایران 50 گیگابایت
60,000 تومان ماهانه
پورت 1 گیگابیت در ثانیه
پهنای باند نامحدود
حفاظت با آنتی ویروس
Raid 10
هاست پشتیبانگیر ایران 100 گیگابایت
80,000 تومان ماهانه
پورت 1 گیگابیت در ثانیه
پهنای باند نامحدود
حفاظت با آنتی ویروس
Raid 10
هاست پشتیبانگیر ایران 200 گیگابایت
100,000 تومان ماهانه
پورت 1 گیگابیت در ثانیه
پهنای باند نامحدود
حفاظت با آنتی ویروس
Raid 10
هاست پشتیبانگیر ایران 500 گیگابایت
130,000 تومان ماهانه
هاست پشتیبانگیر ایران 1 ترابایت
280,000 تومان ماهانه
پورت 1 گیگابیت در ثانیه
پهنای باند نامحدود
حفاظت با آنتی ویروس
Raid 10
هاست پشتیبانگیر ایران 2 ترابایت
500,000 تومان ماهانه
پورت 1 گیگابیت در ثانیه
پهنای باند نامحدود
حفاظت با آنتی ویروس
Raid 10